Hilde Hendriks - Dans en Beweging

Praktische informatie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tweewekelijkse lessen op dinsdagavond 'De helende kracht van de dans':


Plaats: Praktijk voor Training en Therapie, Gaspeldoorn 18 Maastricht
Ingang: pad volgen rechts van huis, rode deur
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Data: Voor 2013 zijn de data:
8-1, 22-1, 5-2, 19-2, 5-3, 19-3, 2-3, 16-4, 30-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 3-9, 17-9, 1-10, 15-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12
Kosten: € 15,- per les of € 67,50 voor 5 lessen bij vooruitbetaling.
Nieuwkomers betalen de eerste keer € 10,-
Deelname: Na aanmelding per telefoon of email, graag vóór maandag 17.00 uur.

Trek makkelijke kleding aan, dansschoenen voor binnen, of dans op blote voeten en neem een flesje water mee om te drinken.

Voor informatie en/of aanmelding neem contact op. Voor actuele data zie de agenda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danslaboratorium 'De helende kracht van de dans' op zondagochtend:


Plaats: Praktijk voor Training en Therapie, Gaspeldoorn 18 Maastricht
Ingang: pad volgen rechts van huis, rode deur
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Data: Voor 2013 zijn de data:
20-1, 27-2, 17-3, 14-4, 12-5, 9-6, 7-7, 4-8, 1-9, 29-9, 27-10, 24-11, 22-12
Kosten: Vrije bijdrage met een minimum van € 5,-
Deelname: Na aanmelding per telefoon of email, graag vóór 17.00 uur de vrijdag voorafgaand.

Trek makkelijke kleding aan, dansschoenen voor binnen, of dans op blote voeten en neem een flesje water mee om te drinken.

Voor informatie en/of aanmelding neem contact op. Voor actuele data zie de agenda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandelijkse workshop 'De helende kracht van de dans':

Plaats: Hof de Brulle, Breulsweg 3 in Wijlre
Tijd: 10.30 - 12.30 uur
Data: elke vierde zondag van de maand. Voor 2009 zijn de data:
25-1, 22-2, 22-3, 26-4, 24-5, 28-6, 26-7, 23-8, 27-9, 25-10, 22-11, 27-12
Kosten: € 17,50 per workshop.
Deelname: Na aanmelding per telefoon of email.
De workshops kunnen los van elkaar gevolgd worden en zijn voor beginners en ervaren dansers.
Afmelden: Afmelding gelieve op tijd per telefoon of email, doch uiterlijk een dag voor de workshop. Daarna worden de kosten in rekening gebracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursus ‘De helende kracht van de dans’:

Plaats: Hof de Brulle, Breulsweg 3 in Wijlre
Tijd: Dinsdagavond van 19.45 – 21.15 uur
Bij voldoende deelname zal ook op woensdagochtend een cursus gegeven worden van 9.45 – 11.15 uur.
Data: Iedere twee weken. Voor 2009 zijn de data:
Dinsdagavond: 6-1, 20-1, 3-2, 17-2, 3-3, 17-3, 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 11-8, 25-8, 8-9, 22-9, 6-10, 20-10, 3 - 11, 17-11, 1-12, 15-12
Kosten:
Blok 1: 9 lessen van januari t/m april: € 135,-
Blok 2: 8 lessen van mei t/m augustus: € 120,-
Blok 3: 8 lessen van september t/m december: € 120,-
Deelname: Na aanmelding per telefoon of email en na betaling van het verschuldigde bedrag.
Afmelden: Afmelding gelieve op tijd per telefoon of email, doch uiterlijk een dag voor de les.

Bij voldoende deelname zal ook op woensdagochtend een tweewekelijkse cursus gegeven worden van 9.45 - 11.15 uur, startdatum 7 januari 2009.

Cursussen en workshops kun
nen in overleg in (onderwijs-)instellingen, organisaties of particulier gegeven worden. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor informatie en/of aanmelding neem contact op. Voor actuele data zie de agenda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gecombineerde dans- en viltworkshop:

Een gecombineerde dans- en viltworkshop houdt in:
een dansworkshop ‘De helende kracht van de dans’ gevolgd door een gezamenlijke viltactiviteit.
Een thema kan in overleg met de aanvrager gekozen worden. Tevens kan er gekozen worden voor het maken van een werkstuk van vilt door en voor iedere deelnemer afzonderlijk of voor een gezamenlijk gemaakt werkstuk dat bedoeld is voor degene die op dat moment in de bloemetjes gezet wordt. Bijv. een jarige, een jubilaris, iemand die afscheid neemt, of een andere gelegenheid waar aan men d.m.v. een dans/vilt ritueel aandacht wil geven.

Het bijzondere aan deze workshop is:
- de combinatie van beweging en creativiteit.
- het letterlijk samen in beweging komen en in verbondenheid aandacht geven aan een speciale gelegenheid.
- het verrassingseffect voor de degene die het viltkado ontvangt.

Voor verdere informatie en/of offerte neem contact op.